#29 NPS – wskaźnik, dzięki któremu Twoja firma szybko wzrośnie

#29 NPS – wskaźnik, dzięki któremu Twoja firma szybko wzrośnie