Zewnętrzny audyt dojrzałości cyfrowej

Świadomość jest punktem wyjścia do wprowadzenia zmian

Zewnętrzny audyt

Czy zastanawiałeś się, na jakim etapie adaptacji cyfrowej jest Twoja firma? Czy rozwija się zgodnie z wymogami rynku, czy jeszcze jest mocno analogowa? Jak postrzegają ją klienci? Jak organizacja wypada na tle konkurencji?

W dobie pędzącej cyfryzacji to niezwykle istotne pytania. Włączenie technologii do biznesu podnosi wydajność każdego procesu - od obsługi klienta po zarządzanie. Samodzielna ocena adaptacji cyfrowej jest niezwykle trudna. Dlatego oferujemy usługę, w której oceniamy poziom zaawansowania technologicznego Twojej firmy, a następnie opracowujemy plan inicjatyw wdrożenia efektywnych zmian.

Pierwszy krok

Pierwszy krok do zmian

Analiza Digitalowa — pierwszy etap transformacji cyfrowej

Analiza digitalowa przedsiębiorstwa - proces - digitalforms.io

Nowe technologie zmieniły sposób prowadzenia biznesu i to właśnie od ich wykorzystania zależy poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Skutecznego i dobrze prosperującego biznesu nie sposób prowadzić w formie analogowej — klienci są doskonale zorientowani w technologiach informacyjnych, a ich potrzeby, oczekiwania i ścieżki podejmowania decyzji zakupowych ulegają ciągłym zmianom. Stąd tak ważne jest dokładne poznanie cyfrowego potencjału firmy.

Analiza Digitalowa jest pierwszym krokiem do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie — pierwszym krokiem do doskonale prosperującego biznesu opartego na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Zaufali nam

Pomogliśmy już wielu przedsiębiorstwom w cyfrowym rozwoju, również znanym, globalnym markom. Twoją firmę także możemy z sukcesem przeprowadzić przez proces transformacji cyfrowej — wyposażyć w wiedzę i narzędzia, które pozwolą wykorzystać pełnię jej potencjału i stać się silnym graczem w świecie postępującej cyfryzacji biznesu.

Akqa - logo firmowe - Digitalforms.io
Virgin Atlantic - logo firmowe - Digitalforms.io
AUDI - logo firmowe - Digitalforms.io
Roche - logo firmowe - Digitalforms.io
ArkoMed - logo firmowe - Digitalforms.io
BeforeYouGo - logo firmowe - Digitalforms.io
Power - logo firmowe - Digitalforms.io
Carie - logo firmowe - Digitalforms.io
Co zyskasz?

Korzyści

Co zyskasz dzięki Analizie Digitalowej

Inwestycja w cyfryzację, to inwestycja w stabilną przyszłość firmy oraz zrównoważony, efektywny rozwój. Nowoczesne technologie pozwalają lepiej zarządzać zasobami i tym samym zmniejszać koszty i maksymalizować zyski. Jednocześnie cyfryzacja umożliwia podniesienie jakości obsługi klientów.
Analiza Digitalowa umożliwia ułożenie skutecznego planu wskazującego odpowiedni kierunek rozwoju. Pozwala stworzyć program gwarantujący zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego pozycji rynkowej poprzez zastosowanie odpowiednich technologii informacyjnych.

Większe i przewidywalne zyski

Wyższa konkurencyjność rynkowa

Lepsza obsługa klienta

Stabilny biznes, który jest
odporny na zmiany

Optymalne zarządzanie zasobami
i niższe koszty

Efektywne wykorzystanie
potencjału firmy

Analiza Digitalowa

Zewnętrzny audyt

Proces przeprowadzenia zewnętrznego audytu

Obiektywna ocena własnych działań jest najtrudniejsza. Jednocześnie weryfikacja poziomu rozwoju technologicznego jest niezbędna dla dalszego rozwoju firmy. Analiza digitalowa jest zatem punktem wyjścia do określenia kierunku zmian
 w przedsiębiorstwie.

1
Warsztaty online przed wdrożeniem analizy digitalowej - Digitalforms.io
Etap 1

Warsztaty wprowadzające

Poznajemy Twoją firmę i jej potrzeby

Doskonałe efekty osiągamy dzięki partnerskiej współpracy. Analizę Digitalową rozpoczynamy od warsztatów on-line. Poznajemy firmę,
jej branżę oraz rynek, po którym się porusza. Aktywnie słuchamy o potrzebach firmy oraz jakie wiąże oczekiwania związane ze współpracą.

2
Analiza postrzegania firmy - Digitalforms.io
Etap 2

Analiza zewnętrzna klienta

Weryfikujemy jak inni mogą Cię postrzegać

Sprawdzamy wszystkie widoczne na zewnątrz systemy i narzędzia cyfrowych wykorzystywane przez firmę. Przeprowadzamy audyt social media i sentymentu. Weryfikujemy opinie klientów, a także pracowników. Analizujemy ścieżki zakupowe klientów oraz badamy cyfrowe ścieżki sprzedaży.

3
Analiza konkurencji - Digitalforms.io
Etap 3

Analiza zewnętrzna konkurencji

Sprawdzamy digitalową aktywność konkurencji

Analizujemy systemy zewnętrzne — narzędzia i aplikacje oraz sposób wykorzystywania ich w firmie. Jednocześnie weryfikujemy kanały komunikacji z klientami. Na ich podstawie określamy poziom adaptacji cyfrowej firmy.

4
Analiza trendów branżowych - Digitalforms.io
Etap 4

Analiza trendów

Określamy skuteczne narzędzia dla Twojej branży

Na podstawie raportów branżowych i materiałów marketingowych badamy, jakie narzędzia najlepiej sprawdzają się w danej branży i które z nich należą do tzw. industry-standard. Wydajemy opinie, jakie rozwiązania będą najlepiej dopasowane dla danej organizacji

5
Przygotowanie planu wdrożenia cyfryzacji w firmie - Digitalforms.io
Etap 5

Rekomendacje

Przedstawiamy plan działań

Podsumowujemy dane ze wszystkich analiz. Przedstawiamy gotowe rozwiązania i potrzebne do ich realizacji narzędzia. Wskazujemy, w jakie aspekty cyfryzacji warto zainwestować na samym początku, aby osiągnąć najlepsze efekty względem konkurencji i rynku.

Oferta

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

 •  

  Zewnętrzny audyt składa się z kilku etapów. Pierwszy to warsztaty wprowadzające, podczas których poznajemy przedsiębiorstwo oraz jego potrzeby. Dowiadujemy się, jakie są oczekiwania firmy związane z naszą współpracą. Kolejne etapy analizy digitalowej obejmują zewnętrzną i wewnętrzną analizę klienta.

   

  W tej pierwszej weryfikujemy, jak firma jest postrzegana przez innych i jaka jest aktywność konkurencji. W drugiej natomiast analizujemy obecność i sposób wykorzystywania narzędzi cyfrowych przez pracowników firmy. Następnie przeprowadzamy analizę trendów, tak by móc wskazać, które narzędzia będą najbardziej przydatne w konkretnej branży.

   

  Analiza digitalowa kończy się przekazaniem firmie planu działania. To rekomendacje, czyli propozycje rozwiązań oraz narzędzi, które pozwolą je zrealizować, tak by firma osiągnęła wysoki poziom dojrzałości cyfrowej a w konsekwencji silną pozycję konkurencyjną. Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konsultację, podczas której doprecyzujemy cały proces analizy digitalowej.

 •  

  Analiza digitalowa przedsiębiorstwa — cena i czas, które należy rozpatrywać — to wynik przeprowadzenia kilku etapów procesu i opracowania rekomendacji. Jest to gotowy plan rozwiązań oraz wskazówki dotyczące narzędzi i kolejności ich wprowadzania, tak by efekty były widoczne w jak najkrótszym czasie.

   

  Jeśli jesteś świadomy zalet transformacji cyfrowej, ale nie wiesz, w jakim stopniu ten proces wpłynie na Twoje przedsiębiorstwo i ile musisz przeznaczyć zasobów, to idealnym pierwszym krokiem będzie właśnie analiza digitalowa. Koszt rozpoczyna się od poziomu około 5000 zł i może się wahać w zależności od wielkości firmy. To znacznie prostszy i krótszy proces, ale przynosi bardzo wiele wartości. To dokładne oszacowanie stanu obecnego oraz proponowanych zmian, czyli gruntowna cyfrowa analiza przedsiębiorstwa. Cena jest dużo niższa od pełnej transformacji, dlatego digitalizację warto rozpocząć właśnie w ten sposób.

   

  Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia procesu, jakim jest analiza digitalowa: ile kosztuje, jak długo trwa oraz jakie przynosi korzyści.

 •  

  Badanie dojrzałości cyfrowej firmy może być bardzo przydatne w celu utrzymania wysokiej konkurencyjności w warunkach dzisiejszego, cyfrowego środowiska biznesowego. Warto podkreślić, że dojrzałość cyfrowa nie polega tylko na inwestowaniu w rozbudowane systemy informatyczne. To przede wszystkim świadome wykorzystanie technologii do realizacji założonych wcześniej celów. Dojrzałość cyfrowa przedsiębiorstwa zakłada dobrze ustawione procesy w firmie, dla których rozwiązania cyfrowe są jedynie narzędziami. Te z kolei powinny być bardzo precyzyjnie dopasowane do założeń strategicznych przedsiębiorstwa.

   

  Znamy przypadki, w których organizacje zainwestowały ogromne środki w rozwiązania informatyczne, a jednocześnie ich dojrzałość cyfrowa była na bardzo niskim poziomie. Pomimo poniesionych wcześniej kosztów, ich pozycja konkurencyjna była coraz słabsza. Analiza digitalowa pozwala uniknąć takich sytuacji i wprowadzić celowe działania, które zapewnią firmie wysoką efektywność i wzrost najważniejszych wskaźników finansowych. To jednak wymaga dokładnych analiz, oszacowania potrzeb i doboru idealnie dopasowanych rozwiązań.

 •  

  Sama analiza digitalowa nie ingeruje w model biznesowy firmy. Może jednak zidentyfikować słabe strony modelu. Proces analizy digitalowej pozwala dostarczyć informacji o preferencjach i zachowaniach klientów, trendach w branży czy działaniach konkurencji. To z kolei może być punktem wyjścia do opracowania nowej strategii biznesowej i modyfikacji dotychczasowej formy działania.

   

  Zatem rozważając zagadnienie: analiza digitalowa a model biznesowy przedsiębiorstwa — warto wiedzieć, że badanie dojrzałości cyfrowej samo w sobie nie zmienia modelu. Może mieć jednak bardzo silny wpływ na jego przeformułowanie poprzez identyfikację kierunków poprawy modelu biznesowego firmy.

 •  

  Analiza cyfrowa firmy trwa od 1 do 2 tygodni. W tym czasie przeprowadzamy warsztaty online, prowadzimy szereg analiz i opracowujemy plan działania, czyli wskazujemy konkretne rozwiązania i propozycje narzędzi. Analiza digitalowa jest wstępnym procesem przygotowującym do bardziej rozbudowanego etapu, jakim jest pełna transformacja cyfrowa.

   

  Analiza cyfrowa firmy pozwala ocenić stan obecny, ułatwia obiektywne porównanie się do konkurencji, wskazuje na słabe punkty wymagające zmiany w celu utrzymania mocnej pozycji konkurencyjnej. Jest to zatem bardzo dobry pierwszy krok, do znacznie ważniejszego, głębszego procesu, który pozwoli firmie wejść na wyższy poziom dojrzałości cyfrowej.

   

  Podsumowując, czas trwania analizy digitalowej firmy trwa zazwyczaj od 1-2 tygodni, lecz warto potraktować ją jako wstęp do dalszych działań związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa.

Wyprzedź konkurencję!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Umów się na spotkanie