Wstęp do Transformacji Cyfrowej

Świetny start do dynamicznego rozwoju firmy

Optymalizuj biznes, maksymalizuj sukces

Skaluj swój biznes przy wsparciu technologii. Usprawnij procesy biznesowe i w pełni wykorzystuj potencjał danych. Dzięki nim zwiększysz sprzedaż, obniżysz koszty, usprawnisz pracę w firmie i zdystansujesz konkurencję. W efekcie rozwój Twojej firmy przeskoczy kilka poziomów.

Rozwijaj firmę dzięki technologii!

W firmie panuje chaos? Nie masz spisanych procesów, więc każda zmiana pracownika stwarza wielkie problemy i stratę czasu wielu osób? Wiesz już, że musisz rozpocząć intensywny rozwój cyfrowy, aby wzmocnić pozycję w branży, ale nie wiesz, od czego zacząć?

Masz rację! — warto przemyśleć wprowadzenie zmian i opracować dobry plan działań. Dzięki niemu unikniesz niepotrzebnych kosztów, przyspieszysz rozwój i dopasujesz go do rzeczywistych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Możemy Ci w tym pomóc podczas strategicznych konsultacji cyfrowych. To warsztaty, podczas których zweryfikujemy Twoje cele, potrzeby i wizje, by następnie odpowiednio opracować kierunek działań.  W efekcie firma przygotuje się do zmian, które wprowadzą ją na poziom szybkiego rozwoju, dzięki technologii.

W ramach strategicznych konsultacji cyfrowych opracujemy:

 • diagnozę dojrzałości cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa
 • proponowane rozwiązania!

które będą wynikiem podstawowych analiz, takich obszarów jak:

 • tło biznesowe
 • cele oraz wyzwania firmy
 • wizja firmy
 • kryteria sukcesu
 • obecne wykorzystanie technologii: procesy, dane, narzędzia, automatyzacja
Chcę porozmawiać o szczegółach
Cyfryzacja

Przygotuj się na skuteczną transformację cyfrową

Jeśli obserwujesz, że konkurencja działa sprawniej, to nie oznacza, że nie masz szans jej wyprzedzić. To jedynie oznacza, że branża doceniła pomoc technologii w osiąganiu celów biznesowych.  Dlatego nie zostawaj w tyle!

Możesz usprawnić procesy za pomocą rozwiązań cyfrowych. Uwolnisz dzięki temu ogromne zasoby, takie jak czas swoich pracowników. Nauczysz się lepiej wykorzystać dane, tak aby personalizować oferty, czy podejmować trafne decyzje.

Skalowanie biznesu staje się prostsze i bardziej skuteczne, dzięki identyfikacji barier wzrostu i pokonaniu ich za sprawą rozwiązań cyfrowych,

Zapraszamy do osłuchania naszego podcastu

Sprawdź inne odcinki

Cyfrowa fosa, czyli
Jak utopić konkurencję?

Sprawdź inne odcinki

Strategiczne konsultacje cyfrowe — jak działamy?

 • Wyzwanie biznesowe

  Przygotowanie do transformacji cyfrowej, która przemodeluje Twoją firmę na innowacyjne i sprawne przedsiębiorstwo, aby mogło szybciej
niż dotąd osiągnąć swoje cele.

 • Strategiczne konsultacje cyfrowe
  • 4-godzinna SESJA,
  • Podstawowy RAPORT
  • KONSULTACJE omawiające wynik raportu.
 • Efekt
  • Model dojrzałości firmy
  • Proponowane rozwiązania, czyli przemyślany plan na szybki rozwój

Co zyskujesz?

Podstawowa diagnoza

Otrzymasz podstawową diagnozę obecnego poziomu dojrzałości cyfrowej. To fundament, by móc dalej się rozwijać.

Plan rozwoju

Zyskasz plan na skuteczne wykorzystywanie danych i narzędzi cyfrowych, budowanie efektywnych procesów i wdrożenie ich automatyzacji.

Dopasowane rozwiązania

Zdobędziesz wiedzę na temat cyfrowych rozwiązań,  optymalnych dla Twojego przedsiębiorstwa, dostosowanych do działalności i branży.

Poznaj proces

Poznaj proces strategicznych konsultacji cyfrowych

Wzmocnienie organizmu wymaga dobrej diagnozy. Diagnoza wymaga dobrze przeprowadzonego wywiadu. Dlatego, zanim opracujemy skuteczny plan działań, podczas czterogodzinnej sesji, pozyskujemy szereg kluczowych informacji,

1
1

Rozpoznanie kontekstu biznesowego

Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań dopasowanych do Twojego biznesu. Tylko wówczas będą one rzeczywiście skuteczne. Dlatego bardzo dokładnie musimy poznać Twoje przedsiębiorstwo: działalność, architekturę marki, wielkość i strukturę organizacji, core business, poziom obrotów i wielkość zysku, rynek, otoczenie konkurencyjne, a także wizje, cele i kryteria sukcesu. Analizujemy także bariery stojące na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

2
2

Analiza dojrzałości technologicznej

Weryfikujemy kluczowe procesy w firmie: które z nich są najbardziej kosztowne lub czasochłonne, a które nie zostały dotąd rozpisane. Poznajemy obecne narzędzia, stopień ich wykorzystania i możliwość integracji. Analizujemy główne metryki w kluczowych obszarach, takich jak: sprzedaż, produkcja, obsługa klienta, finanse, czy rynek i konkurencja. Sprawdzamy, które procesy warto w pierwszej kolejności automatyzować.

Sprawdź ofertę warsztatów automatyzacji

3
3

Identyfikacja potrzeb

Omawiamy oczekiwania firmy wobec transformacji cyfrowej. Określamy kluczowe wyzwania, co jest podstawą do konstrukcji właściwego planu. Analizujemy występowanie problemów typowych dla branży, które możemy rozwiązać dzięki technologii. Poznajemy wcześniejsze doświadczenia firmy z projektami technologicznymi.

4
4

Raport — dokument i konsultacje

W terminie 7 dni opracowujemy raport, który podsumowuje:

 • kontekst biznesowy firmy;
 • działalność techniczną i biznesową;
 • wyznacza model dojrzałości cyfrowej organizacji;
 • zawiera proponowane rozwiązania;
 • określa przyszłe kroki pozwalające uzyskać wyższy poziom dojrzałości technologicznej, a tym samym przyspieszyć osiąganie zamierzonych celów biznesowych.

Raport omawiamy podczas konsultacji online, podczas których wyjaśniamy, odpowiadamy na pytania i doprecyzowujemy nasze wskazania.

Dlaczego warto wziąć udział w strategicznych konsultacjach cyfrowych Digital Forms?

Zyskasz profesjonalnego partnera

Łączymy doświadczenie biznesowe z wiedzą technologiczną. Te dwa czynniki są kluczowe w przeprowadzeniu skutecznych transformacji cyfrowych firm.

Lepiej zrozumiesz bariery
w drodze do realizacji celów

Brak integracji systemów, nierozpisane lub niedostosowane procesy, nikły poziom wykorzystania danych, czy manualna praca zostaną wreszcie zidentyfikowane, by mogły zostać usprawnione.

Otrzymasz jasną strategię cyfrową

Dowiesz się jak wykorzystać technologię do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej!

Pomożemy Twojej firmie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych i zachowań konsumentów poprzez cyfrową transformację. Podniesiemy świadomość całego zespołu na temat nowych technologii
i szans, jakie oferuje. Ułatwiamy podejmowanie trafnych decyzji, dzięki którym obniżysz koszty wynikające ze strat lub niewykorzystanych możliwości. To wszystko za sprawą precyzyjnej diagnozy dojrzałości cyfrowej i wypracowaniu najlepszych opcji dalszego rozwoju.

Strategiczne konsultacje cyfrowe: 4480 zł netto

Rozpocznij przełomową zmianę i przeformułuj sposób prowadzenia firmy, tak by była dużo bardziej wydajna i szybciej zdobywała założone cele. 

Umów się na bezpłatną konsultację

Najczęściej zadawane pytania

 • Wywiad, podczas którego pozyskujemy kluczowe informacje o firmie, otoczeniu biznesowym, a także sposobie wykorzystywania technologii — trwa do 4 godzin. Następnie w ciągu 7 dni opracowujemy raport z podsumowaniem, diagnozą dojrzałości cyfrowej oraz wyznaczonymi propozycjami zmian.

 • Niezależnie od branży, wszystkie organizacje mogą działać wydajniej dzięki narzędziom cyfrowym, wykorzystywaniu danych, czy automatyzacji procesów. Jednak w każdej firmie należy odpowiednio dostosować technologię do jej działalności i celów, które przed sobą stawia. W tym właśnie pomaga DigitalForms.

 • Otrzymasz bardzo dokładną diagnozę poziomu dojrzałości cyfrowej Twojego przedsiębiorstwa. Zyskasz propozycje rozwiązań, które podniosą skuteczność obszarze pozyskiwania klientów, obsługi transakcji czy podejmowania strategicznych decyzji i wielu innych — w zależności od potrzeb i wyzwań firmy. Technologia pomaga rozwijać każdy obszar. Strategia pozwoli odpowiednio ułożyć priorytety i kolejność działań.

 • Zachęcamy do kontynuacji współpracy po zakończonych konsultacjach. Nie jest to jednak warunek. Możesz wybrać jedynie opcję strategicznych konsultacji cyfrowych.

 • Dwugodzinna sesja, opracowanie diagnozy i proponowanych rozwiązań w postaci raportu wraz z indywidualnym omówieniem zamyka się w cenie 4480 zł netto.

Oferta

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?