Warsztaty produktowe

Maksymalizuj efekt swojej inwestycji

Planujesz wprowadzić nową aplikację mobilną lub inny produkt technologiczny do swojego biznesu? Weź udział
w warsztatach produktowych, podczas których określimy właściwy kierunek rozwoju produktu, najważniejsze funkcjonalności oraz koszty i czas realizacji projektu.

Nowe rozwiązanie technologiczne to potężne narzędzie
dla Twojej firmy. Jednak, aby rozwiązanie było naprawdę efektywne, musi być idealnie dopasowane do specyfiki Twojej branży
i przedsiębiorstwa.

Nowy pomysł biznesowy, startup technologiczny — to z kolei ogromna niewiadoma. Może być w przyszłości bardzo zyskowny, ale wiąże się z ryzykiem niepowodzenia, przy błędnie określonych założeniach.

Dlatego warto przed przystąpieniem do prac precyzyjnie określić rzeczywiste potrzeby, aby zidentyfikować niezbędne funkcjonalności nowego programu czy założenia startupu.

W ramach warsztatu produktowego sprawdzamy tło biznesowe i weryfikujemy zasadność pomysłu. Określamy funkcjonalność pierwszej wersji i możliwe późniejsze opcje. Sprawdzamy ryzyka oraz ich sposoby minimalizowania. Finalnie: szacujemy koszty całego przedsięwzięcia.

 • W efekcie dowiesz się, ile warto zainwestować, aby zyskać optymalną jakość.
 • Będziesz wiedzieć, jak powinno wyglądać Twoje rozwiązanie, aby spełniło Twoje cele.
 • Zyskasz plan dalszego rozwoju nowego programu, start-upu czy narzędzia.
 • Poznasz funkcjonalności projektu i ich uzasadnienie.
Chcę porozmawiać o szczegółach
Precyzyjność

Minimalizuj ryzyko dzięki precyzyjnie określonym funkcjom

Wiesz, że Twoja firma potrzebuje nowego rozwiązania technologicznego. Chcesz wyprzedzić konkurencję lub szukasz sposobu
na przyspieszenie pewnych procesów. W pewnym stopniu wiesz, jakich rozwiązań potrzebujesz, jednak potrzebujesz doradztwa w zakresie technologii.

Samodzielne określenie, jak ma działać nowe rozwiązanie, a tym bardziej ile dokładnie należy w nie zainwestować, łączy się z ryzykiem niedoszacowania projektu. W Digital Forms proponujemy bardzo szybki sposób na to, by można było precyzyjnie określić, jak powinno działać nowe narzędzie, by przyniosło firmie realne korzyści. To czterogodzinne warsztaty produktowe, w trakcie których identyfikujemy rzeczywiste wyzwania, które Twój produkt powinien rozwiązać.

W efekcie, dzięki dokładnie określonym funkcjonalnościom, zyskujesz estymację kosztów Twojego przyszłego rozwiązania.

Zapraszamy do osłuchania naszego podcastu

Sprawdź inne odcinki

Czym są warsztaty, na czym polega MVP
i jak rozliczać projekty IT? Poznaj kluczowe wskazówki!

Sprawdź inne odcinki

Warsztaty produktowe — plan na optymalne rozwiązanie problemu biznesowego

 • Wyzwanie biznesowe

  Stworzenie rozwiązania odpowiadającego na potrzeby mojej firmy
lub klientów.

 • Warsztaty produktowe
  • 4-godzinna SESJA,
  • Precyzyjny RAPORT,
  • KONSULTACJE omawiające wynik raportu.
 • Efekt, czyli Twoje korzyści
  • Uzyskanie planu optymalnego rozwiązania,
  • Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego,
  • Szacunkowy kosztorys rozwiązania,
  • Uniknięcie niepotrzebnych kosztów wynikających z nadmiernej liczby funkcji,
  • Poznanie ryzyk przed realizacją i metod ich minimalizacji.
Korzyści

Co zyskujesz dzięki warsztatom produktowym?

Twój pomysł to dopiero początek. Często bywa wizją, która wymaga doprecyzowania. To właśnie szczegóły wpływają na powodzenie całego przedsięwzięcia. Dlatego podczas warsztatów nakreślamy konkretny, szczegółowy plan, który pozwala przełożyć idee, na konkretne funkcjonalności i przewidywane efekty.

Przełożysz swój pomysł na dokładny projekt,

Poznasz szczegóły dotyczące najważniejszych opcji,

Otrzymasz plan niezbędnych funkcjonalności, które powinny znaleźć się już w pierwszej wersji rozwiązania,

Skuteczniej dostosujesz produkt technologiczny do swoich oczekiwań i potrzeb rynkowych,

Dowiesz się, jak rozwijać narzędzie lub pomysł w przyszłości,

Łatwiej zaplanujesz budżet,

Unikniesz nieuwzględnionych kosztów,

Podejmiesz świadome decyzje, wiedząc, w jakim stopniu projekt będzie zgodny Twoimi celami,

Zwiększysz zaufanie interesariuszy — dzięki pozyskanym informacjom, komunikacja z zespołem będzie łatwiejsza,

Unikniesz opóźnień — wiedza na temat kosztów pozwoli Ci lepiej zaplanować płatności za poszczególne etapy projektu.

Poznaj proces

Poznaj proces wypracowania optymalnego planu

Jak przebiegają warsztaty produktowe?

Dzięki doświadczeniu potrafimy stawiać właściwe pytania. Twoja wiedza o branży i firmie zapewnia przekazanie właściwych odpowiedzi. To zespołowa gra, w której rola obydwu stron jest kluczowa.

1
1

Analiza kontekstu biznesowego
i rozpoznanie potrzeb

Skuteczne rozwiązanie wymaga osadzenia go w rzeczywistości,
a nie tylko w wyobraźni projektanta. Dlatego w Digital Forms kładziemy ogromny nacisk na korelację między produktem a kontekstem biznesowym. Poznajemy Twoją branżę, pytamy o inne — podobne rozwiązania, z którymi mierzą się Twoi konkurenci. Weryfikujemy wyzwania, z jakimi mierzy się Twoje przedsiębiorstwo i identyfikujemy rzeczywiste potrzeby. Precyzyjnie określamy problemy, które produkt ma rozwiązać.

2
2

Definiowanie funkcjonalności

W tej części ustalamy podstawowy cel produktu lub projektu biznesowego. Określamy kluczowe funkcjonalności dla pierwszej wersji projektu i nakreślamy podstawowe opcje, tak aby rozwiązanie spełniało najważniejsze cele i aby mogło zostać jak najszybciej wdrożone. Jego rozbudowa będzie przeprowadzona w kolejnych fazach, już po uzyskaniu wstępnego feedbacku.

3
3

Kryteria sukcesu

Wyniki projektu można ocenić tylko wówczas, gdy wcześniej zostaną określone cele. Dlatego na tym etapie wspólnie ustalamy, jakie efekty ma przynieść rozwiązanie i w jaki sposób cele będą mierzone. Przykładem może być wskazana liczba użytkowników czy ustalona minimalna wartość przychodów.

4
4

Mapowanie potencjalnych ryzyk

Chcąc uniknąć nieprzewidzianych kosztów, warto określić również możliwe ryzyka projektu. Pojawiają się one w szczególności wówczas, gdy wybieramy nową technologię. W trakcie warsztatów produktowych nie tylko nakreślamy potencjalne wyzwania, ale także sposoby łagodzenia potencjalnych ryzyk.

5
5

Raport i konsultacje

Podsumowaniem warsztatów jest raport, który przygotujemy do 7 dni roboczych. Dokument precyzyjnie podsumowuje:

 • potrzeby firmy i kontekst biznesowy,
 • wynikające z nich funkcjonalności przyszłego produktu technologicznego,
 • kosztorys i czas proponowanego rozwiązania,

Raport przekazujemy w wersji elektronicznej, dodając do niego konsultacje online, dzięki którym dokładnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Raport otrzymasz w ciągu tygodnia od przeprowadzonych warsztatów. Nie będziesz jednak musiał przebrnąć samodzielnie przez dokument, ponieważ wszystko wyjaśniamy podczas  spotkania.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach produktowych Digital Forms?

Poznasz budżet 
złożonego projektu

Warsztaty produktowe  pozwalają określić dokładną cenę przyszłego produktu,
a Ty unikniesz zbędnych lub nieoczekiwanych kosztów.

Dowiesz się, jaki będzie czas realizacji

Dokładne zdefiniowanie wymaganych funkcjonalności przed zamówieniem projektu pozwala określić termin jego wykonania.

Funkcjonalności zostaną dopasowane do potrzeb

Identyfikacja rzeczywistych wyzwań firmy jest podstawą określenia wymaganych opcji i skali zamawianego projektu

Kładziemy ogromny nacisk na to, aby przyszłe rozwiązanie było dla Ciebie rzeczywistym wsparciem w biznesie. Tym odróżniamy się
od wielu innych specjalistów, że nie tworzymy wyłącznie systemów technologicznych, ale przede wszystkim osadzamy je w kontekście Twojej branży, Twojego przedsiębiorstwa i Twoich wyzwań.

Przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów w kilkunastu branżach. Widzimy, z jakimi problemami spotykają się poszczególne biznesy, dlatego dokładnie wiemy, o co warto zapytać, aby w przyszłości stworzyć funkcjonalne rozwiązanie. 

Jesteśmy ekspertami w zakresie rozwiązań technologicznych:
od aplikacji mobilnych po transformacje cyfrowe przedsiębiorstw.

Warsztaty produktowe: 6720 zł netto

W tej cenie minimalizujesz ryzyko przyszłej inwestycji, która może wynieść od kilkunastu
do kilkuset tysięcy złotych. Zyskujesz wielokrotnie wyższe oszczędności i możesz uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Umów się na bezpłatną konsultację

Najczęściej zadawane pytania

 • Podczas czterogodzinnej sesji identyfikujemy i definiujemy potrzeby Twojego biznesu i przyszłe funkcjonalności produktu technologicznego. Następnie w terminie 7 dni roboczych opracowujemy raport. Po jego wysłaniu zapraszamy Cię na konsultacje, podczas których omówimy wszelkie szczegóły. W ciągu tygodnia możesz zredukować ryzyko swojej przyszłej inwestycji.

 • Tak. Każda firma, która planuje zamówienie biznesowej aplikacji mobilnej, programu lub innego rozwiązania technologicznego, powinna doprecyzować cel swojej przyszłej inwestycji, by następnie zidentyfikować najważniejsze założenia. Dlatego warsztaty produktowe polecamy zarówno przedstawicielom branży budowlanej, medycznej, ubezpieczeniowej jak i elektromobilnej i wielu innym.

 • Efektem warsztatów jest dokładna wiedza na temat kosztów i czasu, które należy przewidzieć w przyszłej inwestycji takiej jak aplikacja mobilna, system, program itp. To również plan funkcjonalności i opcji, które będzie mieć przyszły produkt. Zebrane informacje zyskasz w postaci raportu, który omówimy podczas konsultacji. Dzięki niemu otrzymasz pewność, czy Twój plan będzie miał uzasadnienie biznesowe.

 • Elastyczność rozwiązania, które proponujemy, zakłada możliwość zamówienia samych warsztatów. Z dokumentu, który otrzymasz, może wynikać, że nie potrzebujesz rozbudowanego i idealnie spersonalizowanego rozwiązania, a jedynie szablonowy produkt. Koszt przyszłego produktu, może również przekraczać Twój tegoroczny budżet i być może odłożysz decyzję współpracy na inny termin. Warsztaty produktowe nie implikują zatem konieczności kontynuacji współpracy, choć serdecznie do niej zachęcamy!

 • Czterogodzinna, intensywna sesja z naszymi ekspertami, którzy zadadzą Twoim specjalistom kluczowe pytania, identyfikacja potrzeb, zdefiniowanie funkcjonalności, mapowanie ryzyk i wskazanie sposobów ich łagodzenia, sformułowanie dokumentu oraz omówienie raportu, który umożliwi Twojej firmie maksymalizację efektywności przyszłej inwestycji, to jedynie 6720 zł netto.
  W tej cenie zyskujesz wartość polegającą na uniknięciu wielotysięcznych kosztów i przeciągającego się projektu w przyszłości. W zamian możesz precyzyjnie określić budżet, funkcje i czas trwania realizacji produktu technologicznego.

Oferta

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?