Czym jest
transformacja cyfrowa?

Proces, który usprawni pracę Twojej firmy

Transformacja cyfrowa

Zarządzasz biznesem i szukasz sposobów na:

 • pozyskiwanie nowych, lojalnych klientów
 • zwiększenie poziomu sprzedaży
 • skuteczną walkę z konkurencją bez obniżania cen
 • zapewnienie klientom doskonałej jakości obsługi
 • generowanie oszczędności i trafne prognozowanie przychodów
 • usprawnienie procesów i przepływu informacji w firmie?

Zapraszamy Cię do świata transformacji cyfrowej!

Nowoczesne technologie

Transformacja cyfrowa — co to jest?

Biznes, jak nigdy wcześniej, potrzebuje efektywnych, cyfrowych rozwiązań. Firmy szukają sposobów dotarcia do klientów i budowania z nimi trwałych relacji. Sposobem na wygranie w wyścigu jest opanowanie sztuki optymalnego zarządzania, m.in. zasobami, ludźmi, sprzedażą.

Transformacja to stały proces, przez który przechodzi firma, aby móc efektywnie działać na dynamicznie zmieniającym się rynku. Elementem tej adaptacji jest cyfryzacja, czyli wykorzystanie technologii informatycznych do wydobycia pełni potencjału firmy.

Transformacja cyfrowa to stworzenie strategii biznesowej opartej na nieustannej optymalizacji procesów. Określa kierunek zmian, pozwalających na wyrównanie szans wobec nowoczesnego otoczenia biznesowego i zbudowanie przewag konkurencyjnych.

Poznaj proces

Jak przebiega transformacja cyfrowa?

Działania, które determinują pozytywne efekty

Transformacja cyfrowa to zindywidualizowany proces. Nie istnieją dwie takie same transformacje, bo nie istnieją dwie takie same firmy. Aby transformacja cyfrowa była skuteczna, strategia musi zostać zaplanowana na podstawie potrzeb. Dlatego badamy poziom cyfryzacji Twojego przedsiębiorstwa, jej otoczenia konkurencyjnego.

Firma to ludzie i to właśnie ich kompetencje cyfrowe należy rozwijać, aby osiągnąć sukces. Dlatego do procesu włączamy członków Twojego zespołów, aby zaangażować ich w zmianę. Poznajemy ich codzienne problemy, dzięki czemu plan transformacji pozwoli usprawnić pracę całej firmy.

Finalnie firma zyskuje indywidualną strategię rozwoju przedsiębiorstwa wraz z gotową listą narzędzi i rozwiązań do implementacji. Pod koniec procesu przygotowujemy firmę do dalszego, samodzielnego rozwoju kompetencji cyfrowych, tak by nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości mogła działać efektywnie.

 • 1

  Poznajemy Twoją firmę

  W cyklu warsztatów omawiamy potrzeby i cele, do których będziemy dążyć.

 • 2

  Przeprowadzamy analizy

  Szczegółowo analizujemy firmę, jej konkurencję i rynek pod względem poziomu cyfryzacji.

 • 3

  Działamy razem z Tobą

  Angażujemy członków wielu zespołów i szukamy rozwiązań, które wesprą
ich pracę.

 • 4

  Opracowujemy strategię rozwoju

  Wyciągamy wnioski z analiz i przekazujemy pełną strategię transformacji cyfrowej.

 • 5

  Omawiamy, szkolimy, wdrażamy

  Przygotowujemy firmę do wprowadzenia planu i dalszego rozwoju kompetencji cyfrowych.

Co zyskasz?

Korzyści

Jakie korzyści przynosi transformacja cyfrowa?

Dobrze zaplanowana transformacja cyfrowa może przenieść firmę o kilka poziomów wyżej w każdym obszarze jej funkcjonowania. Firmy, które przeszły transformację cyfrową, osiągają lepsze wyniki finansowe oraz łatwiej budują rozpoznawalność i pozytywny wizerunek marki w sieci.

Wdrożenie transformacji cyfrowej:

Pozwala efektywnie pozyskiwać klientów,

Usprawnia proces obsługi transakcji

Niweluje liczbę reklamacji czy zwrotów,

Przyspiesza wewnętrzną komunikację i obieg dokumentów

Poprawia zarządzanie zasobami ludzkimi

Pozwala rzetelnie analizować i skutecznie prognozować koszty i zyski.

Świat pędzi? Dogonimy go razem!

Omówmy szczegóły transformacji cyfrowej Twojej firmy.

Umów się na spotkanie

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Transformacja cyfrowa to proces, który rozpoczyna się od zmiany kultury organizacji, a kończy na wzmocnieniu jej pozycji rynkowej, lepszych wynikach finansowych, czy nieporównywalnie większej efektywności oraz elastyczności w stosunku do działalności przed transformacją.

   

  Cyfryzacja firm jest jednym z efektów transformacji przedsiębiorstw, jednak nie jest celem samym w sobie. Warto pamiętać, że to potężne narzędzie, które ułatwia uzyskanie wysokiej efektywności w każdym obszarze prowadzonej działalności. Transformacja cyfrowa pozwala określić lub uporządkować procesy firmowe i doprecyzować zakres odpowiedzialności. To z kolei pozytywnie wpływa na wewnętrzną komunikację, a także lepsze osiąganie założonych wyników.

   

  Przykłady: cyfryzacja firm produkcyjnych gwarantuje podniesienie produktywności, transformacja przedsiębiorstw branży healthcare usprawnia obieg dokumentów, podnosi poziom obsługi klientów i ułatwia komunikację, a cyfryzacja firm e-commerce pozwala dogonić pozostałe przedsiębiorstwa w branży, zapewniając najwyższe standardy efektywności obsługi zleceń, płatności, dopasowania ofert specjalnych do preferencji zakupowych i efektywnej prezentacji produktu. To tylko wybrane przykłady transformacji cyfrowej, a każde przedsiębiorstwo może korzystać z transformacji cyfrowej na wiele różnych sposobów.

 •  

  Proces transformacji cyfrowej polega na dokładnym określeniu jej problemów i wyzwań, które rozpoznaje się w wyniku przeprowadzanych warsztatów i analiz, a następnie wskazaniu planu inicjatyw, które przedsiębiorstwo powinno zastosować, by uzyskać założone efekty.

   

  Procesy transformacji cyfrowej zakładają działanie według ściśle określonego planu, który uwzględnia kilka etapów. Jednym z nich jest poznanie przedsiębiorstwa i jego potrzeb, które określa się podczas warsztatów on-line. Wdrażanie transformacji cyfrowej uwzględnia też przeprowadzenie bardzo dokładnych analiz, zarówno zewnętrznych — otoczenia konkurencyjnego i całej branży, jak i wewnętrznych procedur i poziomu dojrzałości digitalowej. Proces transformacji cyfrowej zakłada ponadto porównywanie punktów zbieżnych i tych bardzo odrębnych — między firmą, a jej otoczeniem (digital touchpoints). Aby efektywność procesu była jak najwyższa, należy przeprowadzić analizę SWOT i wskazać mocne strony, które należy uwypuklić oraz słabości, które powinno się redukować.

   

  Warto podkreślić, że skuteczne procesy transformacji cyfrowej angażują pracowników wszystkich działów i na różnych poziomach firmowej hierarchii. Wówczas transformacja cyfrowa — wdrażanie i cele — stają się zrozumiałe dla specjalistów całej organizacji, a nie tylko dla ścisłego managementu. A to jest podstawą skuteczności całego procesu.

 •  

  Wstępny proces trwa od jednego do dwóch tygodni. Natomiast pełna transformacja cyfrowa przeprowadzona w Digital Forms zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Warto jednak założyć, że proces transformacji powinien być kontynuowany jeszcze znacznie dłużej. Oferujemy klientom wsparcie eksperta ds. cyfryzacji w elastycznym wymiarze godzin, co pozwala utrzymać efekty wypracowane w procesie transformacji i pozostać w czołówce najbardziej wydajnych firm w branży.

   

  Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo podejmie z nami dalszą współpracę, czy też samo zdecyduje się kontynuować proces, warto wiedzieć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „ile trwa proces transformacji cyfrowej”. To tak naprawdę nieustanne działanie polegające na gotowości do ciągłych zmian i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

 •  

  Nie sposób wymienić wszystkie profity z wprowadzenia transformacji cyfrowej — ponieważ jest ich tak dużo. Można jednak wyróżnić takie korzyści jak: zwiększenie efektywności i produktywności, wielokrotnie większe niż w wyniku innych działań dążących do podniesienia wydajności, poprawę jakości i szybkości obsługi klienta, a także korzystną zmianę procesów biznesowych.

   

  Transformacja cyfrowa zapewnia również zwiększenie konkurencyjności między innymi dzięki wprowadzeniu innowacyjnych produktów i usług. Wśród korzyści warto podkreślić trafne podejmowanie decyzji oparte na danych, celne prognozowanie i budżetowanie. Wzrost świadomości i zasięgu marki, dzięki wykorzystaniu technologii przemysłu 4.0, takiej jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja to kolejne korzyści płynące z transformacji cyfrowej. Uporządkowanie procesów oraz wykorzystanie narzędzi cyfrowych pozwala na zwiększenie elastyczności i szybsze dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynkowych.

   

  Podsumowując transformację cyfrową — korzyści to przede wszystkim: wzrost wydajności działania, optymalizacja kosztów, trafne podejmowanie decyzji oparte na danych, szybsza reakcja na zmiany i większa elastyczność, podniesienie atrakcyjności oferty oraz poziomu obsługi klienta. Transformacja cyfrowa — korzyści, jakie przynosi firmom, trudno porównać z jakimkolwiek innym procesem. Natomiast straty, jakie przynosi brak gotowości na przemysł 4.0 mogą być zbyt duże do udźwignięcia.

 •  

  Koszt transformacji cyfrowej jest zależny od wielu czynników, takich jak poziom dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, czy zakres zmian, które należy przeprowadzić.

   

  Aby odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje transformacja cyfrowa, warto wcześniej rozważyć przeprowadzenie dokładnej, lecz dużo tańszej analizy digitalowej. Pokaże ona zakres, a także precyzyjny koszt transformacji, jaki trzeba będzie ponieść, by osiągnąć dojrzałość cyfrową na wysokim poziomie. Proces jest czasochłonny i wymagający zaangażowania wielu specjalistów, których wiedza jest podstawą do tego, by digitalowa przemiana przyniosła firmie jak największe korzyści. Dlatego transformacja cyfrowa — koszt, czas, zaangażowanie — to z jednej strony duże zasoby, ale też doskonała inwestycja, która zawsze przynosi pozytywne efekty.

   

  Aby uzyskać jak najwyższy wzrost wyników finansowych z przeprowadzonego procesu warto zwrócić się do ekspertów. Tylko doświadczony partner będzie wiedział, w jaki sposób realizować zmiany i jak optymalizować koszt transformacji. Współpraca z najlepszym specjalistą pozwoli osiągnąć trwałe, skuteczne rezultaty i jednocześnie uniknąć niepotrzebnych błędów, jakich nie powinna generować skuteczna transformacja cyfrowa. Koszt, jaki firma poniesie na rzecz sprawnej zmiany digitalowej zawsze się wówczas obroni.