Analiza gotowości cyfrowej

Świadomość jest punktem wyjścia do wprowadzenia zmian

Analiza Digitalowa

Czy zastanawiałeś się, na jakim etapie adaptacji cyfrowej jest Twoja firma? Czy rozwija się zgodnie z wymogami rynku, czy jeszcze jest mocno analogowa? Jak postrzegają ją klienci? Jak organizacja wypada na tle konkurencji?

W dobie pędzącej cyfryzacji to niezwykle istotne pytania. Włączenie technologii do biznesu podnosi wydajność każdego procesu - od obsługi klienta po zarządzanie. Samodzielna ocena adaptacji cyfrowej jest niezwykle trudna. Dlatego oferujemy usługę, w której oceniamy poziom zaawansowania technologicznego Twojej firmy, a następnie opracowujemy plan inicjatyw wdrożenia efektywnych zmian.

Pierwszy krok

Pierwszy krok do zmian

Analiza Digitalowa — pierwszy etap transformacji cyfrowej

Analiza digitalowa przedsiębiorstwa - proces - digitalforms.io

Nowe technologie zmieniły sposób prowadzenia biznesu i to właśnie od ich wykorzystania zależy poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Skutecznego i dobrze prosperującego biznesu nie sposób prowadzić w formie analogowej — klienci są doskonale zorientowani w technologiach informacyjnych, a ich potrzeby, oczekiwania i ścieżki podejmowania decyzji zakupowych ulegają ciągłym zmianom. Stąd tak ważne jest dokładne poznanie cyfrowego potencjału firmy.

Analiza Digitalowa jest pierwszym krokiem do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, a co za tym idzie — pierwszym krokiem do doskonale prosperującego biznesu opartego na nowoczesnych technologiach informatycznych.

Zaufali nam

Pomogliśmy już wielu przedsiębiorstwom w cyfrowym rozwoju, również znanym, globalnym markom. Twoją firmę także możemy z sukcesem przeprowadzić przez proces transformacji cyfrowej — wyposażyć w wiedzę i narzędzia, które pozwolą wykorzystać pełnię jej potencjału i stać się silnym graczem w świecie postępującej cyfryzacji biznesu.

Akqa - logo firmowe - Digitalforms.io
Virgin Atlantic - logo firmowe - Digitalforms.io
AUDI - logo firmowe - Digitalforms.io
Roche - logo firmowe - Digitalforms.io
ArkoMed - logo firmowe - Digitalforms.io
BeforeYouGo - logo firmowe - Digitalforms.io
Power - logo firmowe - Digitalforms.io
Carie - logo firmowe - Digitalforms.io
Co zyskasz?

Korzyści

Co zyskasz dzięki Analizie Digitalowej

Inwestycja w cyfryzację, to inwestycja w stabilną przyszłość firmy oraz zrównoważony, efektywny rozwój. Nowoczesne technologie pozwalają lepiej zarządzać zasobami i tym samym zmniejszać koszty i maksymalizować zyski. Jednocześnie cyfryzacja umożliwia podniesienie jakości obsługi klientów.
Analiza Digitalowa umożliwia ułożenie skutecznego planu wskazującego odpowiedni kierunek rozwoju. Pozwala stworzyć program gwarantujący zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa i wzmocnienie jego pozycji rynkowej poprzez zastosowanie odpowiednich technologii informacyjnych.

Większe i przewidywalne zyski

Wyższa konkurencyjność rynkowa

Lepsza obsługa klienta

Stabilny biznes, który jest
odporny na zmiany

Optymalne zarządzanie zasobami
i niższe koszty

Efektywne wykorzystanie
potencjału firmy

Analiza Digitalowa

Analiza Digitalowa

Proces przeprowadzenia Analizy Digitalowej

Obiektywna ocena własnych działań jest najtrudniejsza. Jednocześnie weryfikacja poziomu rozwoju technologicznego jest niezbędna dla dalszego rozwoju firmy. Analiza digitalowa jest zatem punktem wyjścia do określenia kierunku zmian
 w przedsiębiorstwie.

1
Warsztaty online przed wdrożeniem analizy digitalowej - Digitalforms.io
Etap 1

Warsztaty wprowadzające

Poznajemy Twoją firmę i jej potrzeby

Doskonałe efekty osiągamy dzięki partnerskiej współpracy. Analizę Digitalową rozpoczynamy od warsztatów on-line. Poznajemy firmę,
jej branżę oraz rynek, po którym się porusza. Aktywnie słuchamy o potrzebach firmy oraz jakie wiąże oczekiwania związane ze współpracą.

2
Analiza postrzegania firmy - Digitalforms.io
Etap 2

Analiza zewnętrzna klienta

Weryfikujemy jak inni mogą Cię postrzegać

Sprawdzamy wszystkie widoczne na zewnątrz systemy i narzędzia cyfrowych wykorzystywane przez firmę. Przeprowadzamy audyt social media i sentymentu. Weryfikujemy opinie klientów, a także pracowników. Analizujemy ścieżki zakupowe klientów oraz badamy cyfrowe ścieżki sprzedaży.

3
Analiza konkurencji - Digitalforms.io
Etap 3

Analiza zewnętrzna konkurencji

Sprawdzamy digitalową aktywność konkurencji

Analizujemy systemy zewnętrzne — narzędzia i aplikacje oraz sposób wykorzystywania ich w firmie. Jednocześnie weryfikujemy kanały komunikacji z klientami. Na ich podstawie określamy poziom adaptacji cyfrowej firmy.

4
Analiza trendów branżowych - Digitalforms.io
Etap 4

Analiza trendów

Określamy skuteczne narzędzia dla Twojej branży

Na podstawie raportów branżowych i materiałów marketingowych badamy, jakie narzędzia najlepiej sprawdzają się w danej branży i które z nich należą do tzw. industry-standard. Wydajemy opinie, jakie rozwiązania będą najlepiej dopasowane dla danej organizacji

5
Przygotowanie planu wdrożenia cyfryzacji w firmie - Digitalforms.io
Etap 5

Rekomendacje

Przedstawiamy plan działań

Podsumowujemy dane ze wszystkich analiz. Przedstawiamy gotowe rozwiązania i potrzebne do ich realizacji narzędzia. Wskazujemy, w jakie aspekty cyfryzacji warto zainwestować na samym początku, aby osiągnąć najlepsze efekty względem konkurencji i rynku.

Oferta

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

Wyprzedź konkurencję!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Umów się na spotkanie